KAMERA AYDINLATMA METNİ

Kamera Aydınlatma MetniBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Özel Denipollife Hastanesi tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet sahamız içerisindeki katlarda, kat koridorlarında, asansör çıkışlarında, depo alanlarında, yoğun bakım ünitesinde hasta başlarında 114 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması ve hastaya daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Merkez Efendi, 226/21 sokak No:156, Merkezefendi/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@denipollife.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.