Doç.Dr. Ümit Yaşar TEKELİOĞLU

umit_yasarAnesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı

  • 1977 yılında doğdu.
  • İlköğretim hayatını Denizli’de tamamladı.
  • 1994-2000 yıllarında A. Ü. Tıp Fakültesinde okudu.
  • 2001-2003 yılları arasında Yozgat ili Sorgun ilçesinde görev yaptı.
  • 2004-2008 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD’ da uzmanlık eğitimini tamamladı.
  • 2008-2010 yıllarında Şanlıurfa-Bilecik Devlet Hastanesinde Uzm. Dr. olarak mecburi hizmetini tamamladı.
  • 2010-2014 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak akademik hayatına başladı. Buradaki görevini Doç. Dr. olarak tamamladı.
  • 2014-2016 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD’ da Doç. Dr. olarak görev yaptı.
  • 2016-2017 yıllarında İstanbul Özel Bağcılar TEKDEN Hastanesi, LİV Hospital Hastanesinde çalıştı.

Doç. Dr. Ümit Y. TEKELİOĞLU’nun akademik hayatı boyunca 36 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalesi, 24 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi, 40 adet Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalesi ve 68 adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi mevcuttur.

İdari Görevler:

Yozgat/Sorgun ilçesi 112 Acil Kurtarma Ekibi Sorumlu Hekimi
Şanlıurfa/Birecik Devlet Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hekimliği
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi
Organ ve Doku Nakli Komisyon Başkanlığı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği
Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Eğitimi Eğiticisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcılığı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ameliyathane Sorumlu Öğretim Üyesi
Türk Yoğun Bakım Derneği Sepsis Eğitmeni